Aarhus Entomologklub. Program forråret 2024.

18. januar: Generalforsamling.

Dagsorden iflg. klubbens vedtægter.

På valg til bestyrelsen er John Søby og Frank Jeppesen. Begge modtager genvalg. Arbejdende suppleant Søren P. Glintborg modtager genvalg. Revisor Kurt Højgaard genopstiller. Revisor Marianne Graversen genopstiller ikke.

8. februar: Arter.dk. Lars Skipper: Om hjemmesiden arter.dk. AFLYST

Mødet er aflyst da Lars Skipper er blevet forhindret. Samtidig har museet oplyst, at de skal bruge 'vores' lokale til et andet arrangement den aften.

22. februar: Fremvisningsmøde 2.

Da alle medlemmer erfaringsmæssigt ikke er klar til det første fremvisningsmøde, afholder vi endnu en aften, hvor man har mulighed for at fremvise indsamlingsresultater og billeder fra 2023.

Entomologisk årsmøde.

I skrivende stund er forventningen at årsmødet afholdes af Entomologisk Forening i København den første weekend i marts 2024.

14. marts – Brian J. K. Nielsen: Om nye og forventelige sommerfuglearter i Danmark, kendetegn mv.

Foredraget ledsages af billeder. Brian er en fin kender af alle danske storsommerfugle samt pyralider og er i løbende kontakt med lepidopterologer i vore nabolande i forhold til bevægelser i faunaen og er senest aktuel med artikler om to nye arter for Danmark, A. selenaria og H. nubigera, i Lepidopterologisk Forenings medlemsblad Lepidoptera.