Forslag til populationsbeskyttelser 2019

Naturstyrelsen barslet med en beslutning om at frede (forbyde indsamling af) 37 danske dagsommerfugle arter på sine arealer. - Beslutningen er kontroversiel i mange dimensioner, med tvivlsom hjemmel og kommunikeret på en mærkelig måde og i en usædvanlig form. Og den henviser til en rødliste, - som dog ikke omfatter alle 37 arter. Meddelelse om indsamlingsforbud

Svalehale

Kære alle!

Som nok bekendt har der hen over sommeren været megen debat om fund af larver af Svalehalen, Papilio machaon, og om flytning og andre indgreb over for disse larver.

Lepidopterologisk Forening har udstedt et dekret om beskyttelse af Svalehalen i alle stadier, - æg, larve, puppe og imago.

Bestyrelsen for Aarhus Entomologklub har den 17. august 2016 tilsluttet sig dette dekret. Herefter er enhver indsamling og ethvert indgreb mod Svalehalen uforeneligt med medlemskab af klubben.
Efter vores opfattelse omfatter det også indgreb som flytning af æg og larver derude.

Dekret angående P.machaon

Lysfælder

(Selvom nogen måske har hørt andet, så)

Vi gør opmærksom på, at tilladelser til brug af lysfælder, som dræber fangsten, fortsat skal søges på sædvanlig vis, og at der skal indberettes efter de hidtil gældende retningslinjer. Ansøgninger stiles Naturstyrelsen, men sendes til Ole Karsholt, Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 Kbh. Ø, og indsendes med email mærket lysfældetilladelse til okarsholt@snm.ku.dk. Ansøgninger der skal benyttes i sæsonen 2015, skal være Ole i hænde senest 9. marts. Ved senere indkomne ansøgninger kan det forventes, at tilladelserne bliver stærkt forsinkede.

Der arbejdes på, at ansøgninger kan indsendes elektronisk via Lepidopterologisk Forenings hjemmeside.

Bemærk !

xanthomelas
Foto: Lars Andersen www.danske-natur.dk

Østlig takvinge (Nymphalis xanthomelas) er blevet iagttaget i flere eksemplarer i Pinseskoven på Amager.

Der opfordres kraftigt til, at vore medlemmer undlader at indsamle arten på det sydlige Amager. Dette vil gøre det muligt for rigtig mange at få fornøjelse af, at denne sjældne art besøger os, og forhåbentligt kommer arten med tiden til fast at tilhøre den danske fauna.

Det skønnes ikke at østlig takvinge kan skades ved indsamling, hertil optræder arten for tilfældigt og spredt, samtidig med, at den har en stor spredningesevne. Det håbes, at alle medlemmer, såvel som ikke medlemmer vil tage behørigt hensyn til såvel østlig takvinge som de interessefæller der mødes ude i felten.

Populationsbeskyttelser af danske insekter

Vedtaget af de danske entomologiske foreninger d. 11. marts 2017 og er gældende til andet publiceres

Forslag til populationsbeskyttelser 2019

Som et vigtigt led i denne beskyttelse gælder følgende indsamlingsbegrænsninger i DK

Finder du en af de ovenfor nævnte arter, beder vi dig om at kontakte os hurtigt.

Som det fremgår af de etiske regler vedtaget af alle de danske entomologiske foreninger i 2011, er det generelt ikke foreneligt med god entomologisk adfærd, at indsamle individer af små og truede insektpopulationer.

For alle arter gælder, med mindre andet er anført under den enkelte art, at

  • Alle stadier er omfattet.
  • Forbuddet gælder hele Danmark.
  • Der opfordres til at eftersøge arterne på nye lokaliteter.
  • Fund af nye lokaliteter meddeles den pågældende kontaktperson.
  • Alle plejeaktiviteter m.v. til omkring arterne meddeles den pågældende kontaktperson.

Ilia (Apatura ilia).
Forbuddet gælder Pinseskoven på Vestamager.
Kontaktperson: Jan Fischer Rasmussen

Sortbrun blåfugl (Aricia artaxerxes)
Forbuddet gælder hele området fra nordøst for Skiveren ned til og med Hirtshals. Kun området ved Tornby Strand er ikke omfattet.
Kontaktperson: Tom Nygaard Kristensen

Sortplettet bredpande (Carterocephalus silvicola)
Kontaktperson: Emil Bjerregaard

Spejlbredpande (Heteropterus morpheus)
Forbuddet gælder hele Falster
Kontaktperson: Emil Bjerregaard

Rødlig perlemorsommerfugl (Boloria euphrosyne)
Kontaktperson: Emil Bjerregaard

Svalehale (Papilio machaon)
Kontaktperson: Emil Bjerregaard

Bemærk: Enhver indsamling af svalehalen (Papilio machaon) i alle stadier, altså også imagines vil være uforeneligt med et medlemsskab af de danske entomologiske foreninger.

Grå perikonugle (Chloantha hyperici)
Forbuddet gælder forekomstområderne ved/i Rødbyhavn og Gedser.
Kontaktperson: Knud Bech

Bombarderbille (Brachinus crepitans)
Forbuddet gælder forekomstområdet ved Sose på Bornholm.
Kontaktperson: Mogens Hansen

Månetorbist (Copris lunaris L.)
Kontaktperson: Roland Jacobsen

Arten er fundet på i alt 17-18 danske lokaliteter, men er efter 1960 kun fundet tre steder hhv. på Nordsamsø ved Ballebjerg, på Røsnæs og ved Jægerspris.